top of page
IMG_9705.JPG
Screenshot 2022-11-22 at 10.24.27.png
 • Trevokterne fra Líf laga er en del av Oslo kommunes satsing på bytrær - Oslotrær. 

 • Gjennom en rekke ulike tiltak skal prosjektet bidra til at Oslo når målet om å plante 100 000 trær fram mot 2030. Dette skal skje i samarbeid med alle kommunens virksomheter og med byens innbyggere og næringsliv

 • Siden 2019 har Líf laga plantet epletrær og andre frukttrær. Gjennom dette har vi etablert vår egen eplehage, Kunnskapshagen, ved Stovner vgs. Her hatt vi i alt 110 trær som dyrkes i rekker etter økologiske prinsipper.

 • Trevokterne i Líf laga plantet over 400 epletrær i Oslo i 2020 og 2021

 • I 2022 ble det plantet nærmere 500 nye epletrær i regi av Líf lagas trevoktere.

 • Begrepet Trevokter ser dagen i 2021 og vi får mye fin oppmerksomhet fra hele byen gjennom et bredt samarbeid med mange aktører. 

 • Trevokterrollen er etterspurt - mange ønsker å være trevoktere

IMG_91D8EFB6A592-1.jpeg

Hva rommer begrepet Trevokter

 • Bevaring av trær 

 • Bevaring av kunnskap

 • Bevaring av historier

 • Bevaring av hverandre

 • Bevaring av gode nabolag

 • Videreformidling av lærdom 

 • Skape stolthet og fremtidstro

Trevoktere 2023

bottom of page