top of page
Eplegjengen i en eplehage 2021.jpg

Líf laga:

Líf laga er et konsept som har eksistert siden januar 2016 og har som hovedmål å skape ungdomskraft og fremtidstro gjennom å høste og bruke epler som ikke ellers ville blitt brukt. Lif laga fungerer som en arena der ungdom opplever ansvar, mestring, læring og samhandling i natur og nærmiljø. Det bidrar til at mange unge får nye gode erfaringer med arbeid og å være sammen på en annerledes måte. 
 
Fra å være et rent epleplukke- og eplemostprosjekt har Líf laga i de siste årene utviklet seg til å arbeide med planting og vedlikehold av epletrær. Dette har blant annet ført til etablering av en egen eplehage med 100 trær på Stovner, som stelles og høstes av ungdom fra Líf laga. Vi har også startet vår egen pressing/produksjon av eplemost på vår mobile fullskala eplepresse Yggdrasil.
I Líf laga tror vi at handling fører til holdning, mye raskere enn holdning fører til handling. Vi er sikre på at gode ting skjer når mennesker møtes i eplehagene, til felles epleplukking og eplepressing.

 

Navnevalget:

Líf kommer av Liv (norrønt: Líf) og er navnet på en av de to menneskene som skal overleve Ragnarok i norrøn gudetro. Livtrase er navnet på mannen i dette paret, mens Lif er kona hans. Navnet Lif betyr ganske enkelt «liv», mens Livtrase betyr «den som kjemper for livet». Som et symbol på at alle har livets rett, og rett til gode liv, uansett fortid, valgte vi navnet Líf Laga.

2016 

Oppstart

 

Lif laga het først Dugg og oppsto etter en ide fra ungdomsarbeider og frivillig lokal ildsjel Åsmund Gylder. Ideen ble videreutviklet og igangsatt i 2016, gjennom Stovner ungdomsråds ønske om å bidra til inkludering av enslige mindreårige asylsøkere.

 

Ideen var å utnytte overskuddsfrukt og skape møteplasser og legge til rette for samarbeid mellom frivilligheten, næringslivet og kommunen.

 

Første året gikk konseptet ut på å skaffe inntekter til Redd Barna og deres arbeid med nyankomne mindreårige asylsøkere. Prosjektet ble da styrt gjennom seksjon fritid i Bydel Stovner og gjennom konseptet Stovner Dreamworkers - Drømmegata.

 

Vi samarbeidet da med Transittmottaket på Hvalstad og Torshov - begge disse ble senere nedlagt.

2017

Nytt navn

 

Høybråten og Stovner IL ble med i prosjektet og fikk en helt sentral rolle i drift og gjennomføring. Bydel Alna ble også forsiktig med gjennom FUBIAK.

 

Vi måtte bytte navn fra Dugg til Líf laga.

Hennig Olsen eier navnet Dugg, og siden vi skulle fortsette prosjektet ble vi derfor nødt til å skifte navn.  Vi gjennomførte en workshop der både markedsansvarlig for Hennig Olsen, 20 ungdommer fra prosjektet, representanter for Redd Barna 

og Epleslang deltok.Resultatet ble det nye 

flotte navnet Líf laga.

 

I 2017 var omtrent 450 frivillige barn og ungdom med i prosjektet: Disse kom fra fra Høybråten og Stovner IL, Seksjon fritid i Bydel Stovner, fra FUBIAK i Bydel Alna, fra Oslo Press, Asker- og Bærum Press, Stovner vgs. og fra mottaket på Hvalstad. I tillegg var det en del representanter fra 60’pluss med på plukkingen. Andre frivillige deltakere var blant andre Jan Bøhler, ordfører Marianne Borgen, Kari-Elisabeth Kaski og H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit.

2018 

Ny vri

 

I 2018 overtok Foreningen One People drift og det totale eierskap til Líf laga. Det ble plukket svimlende 15.000 kilo epler bare i Bydel Stovner!

 

Over 500 ungdom og voksne var med å plukket 

epler og blant dem var ordfører Marianne Borgen, stortingspolitiker for SV Kari-Elisabeth Kaski, Jan Bøhler, biskop Kari Veitberg og mange skoleklasser fra Haugenstua, Rommen og Stovner VGS.

 

Prosjektet Epleheltene ble startet og sammen med dem ble Kunnskapshagen, eplehagen vår på Stovner videregående skole, startet opp.

 

Ideen om Kunstkassa TOLV så dagens lys.

 

Stovner senter bidro fra 2018 med et eget lager 

og butikklokaler inne på senteret. Dette var 

forløperen til Stovnerhagen.

 

Stovnerkassa utvikles.

2019

Tar form

 

I 2019 utvidet Líf laga samarbeidet med Stovner VGS.,

Rommen skole og alle de andre ungdomsskolene i

Stovner bydel.

 

Líf laga og One People var offisielle 

samarbeidspartnere til Oslo Miljøhovedstad 2019 

og det ble arrangert en stor eplefest, under 

navnet Midgardsfest i september.

 

Kunstkassa TOLV 2019 ble lansert for første gang. 

Her bidro norske kunstnere, fotografer og 

illustratører med etikettmotiver til flaskene.​ 

Her er blant andre H.K.H Dronning Sonja 

med som bidragsyter.

 

Flere ungdom hadde jobb gjennom 

Operasjon dagsverk i Líf laga.

 

De først 30 epletrærne ble plantet 

i Kunnskapshagen.

 

Prosjektleder fikk førerkortet etter mange års 

ventetid Man kan kanskje si at dette 

forandret spillet helt...

2020 

Nye høyder

 

Líf laga hadde 23 ungdommer i sommerjobb fordelt over 6 uker. Den mobile eplepressa “Yggdrasil” ble kjøpt inn med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB 

og Anthonstiftelsen. Dette er Norges første 

fullskala mobile fruktpresse. Rundt 400 ungdom 

og 50 voksne deltar på epleplukking.

 

Oppstart av samarbeid med Hvalerfondet, Kjelsås IL og Grefsenkollen restaurant gjennom eplepressing på “Yggdrasil”.  Det lages 1200 stk bag-in-box 

trelitere gjennom dette samarbeidet.

 

Líf laga starter samarbeid med NAV og Friomsorgen. 10 ungdom har jobb gjennom Operasjon 

dagsverk i Líf laga.​

 

Kunnskapshagen utvides med 60 nye epletrær og 

60 bærbusker som plantes av ungdom i sommerjobb og av frivillige ungdom og voksne.

 

Kunstkassa TOLV 2020 - ble lansert i november 

og overskuddet av salget gikk til Mental Helse 

Ungdom.En av bidragsyterne denne gangen 

var Maud Angelica Behn.

 

Líf laga mottok Citycons bærekraftpris 2020.

2021

Vekst

 

Líf laga inngikk et samarbeid med Bykuben og Oslo Kommune om treplanting som jobb for ungdom. 

 

Over 50 ungdommer har sommerjobb i Líf laga 

sommeren 2021. Femten av dem blir “trevoktere” 

og er med på å plante i alt 295 epletrær i 

løpet av 3-6 uker.

 

Samarbeidet med epletreplanting utvides til å 

omfatte både OBOS og Vy.

 

Kunnskapshagen berikes med 10 nye epletrær. 

Hagen har nå 101 epletrær som driftes etter 

økologiske prinsipper.

 

Over 400 frivillige ungdom er med å plukker epler 

og det plukkes nesten 10 tonn epler

 

Samarbeid med Lørenskog kommune der ungdom fra Stovner bydel viser frem Yggdrasil og hva vi kan lage med eplepressa vår.

20180619_200938.jpg
4.5 Epleslang

4.5 Epleslang

Play Video
Video om hvordan det hele startet i 2016
Screenshot 2019-03-09 09.18.43.png
bottom of page