Navnet Líf laga:

Líf kommer av Liv (norrønt: Líf) og er navnet på en av de to menneskene som skal overleve Ragnarok i norrøn gudetro. Livtrase er navnet på mannen i dette paret, mens Lif er kona hans. Navnet Lif betyr ganske enkelt «liv», mens Livtrase betyr «den som kjemper for livet». Som et symbol på at alle har livets rett, og rett til gode liv, uansett fortid, valgte vi navnet Líf Laga.

I Líf laga tror vi at handling fører til holdning, mye raskere enn holdning fører til handling. Vi er sikre på at gode ting skjer når mennesker møtes i eplehagene, til felles epleplukking og eplepressing.

 

Vi er en møteplass på tvers av generasjoner, kjønn, kulturelle, etniske, sosiale og religiøse skillelinjer, der vi forenes av det at vi alle hører til i det samme nærområde og ønsker å gjøre noe fint for samfunnet sammen. Dette er i våre øyne et godt eksempel på lokal bærekraft. 

Ellers fungerer prosjektet slik at eplehageeiere gir bort epler, vi kommer å plukker, eplene blir til Líf Laga på Askim Frukt- og Bærpresseri. Líf Laga selges i nærområdet og via nett og alle inntekter går tilbake til samfunnsnyttige formål der ungdom står sentralt.

Drift

Det er mange som er med i dette prosjektet, og samarbeid er en viktig del av hele konseptet. Fra og med januar 2019 ble epleprosjektet ledet og driftet av foreningen One People. One People tar seg av selve prosjektet med plukking, markedsføreing, salg og produksjon etc. Det er også One People som forvalter overskuddet fra salget av eplemosten Líf laga og sørger for at dette brukes slik det er nevnt over og i tråd med det de som deltar i konseptet selv ønsker. Líf laga er til for å styrke ungdom og gi støtte til prosjekter, turer, ungdomsbedrifter m.m.

Bakgrunn

Lif laga (het først Dugg) oppsto etter en ide fra ungdomsarbeider og frivillig lokal ildsjel Åsmund Gylder i 2011. (se video her)

 

Ideen ble videreutviklet og igangsatt i 2016 gjennom Stovner ungdomsråd som et ønske om å bidra til inkludering av enslige mindreårige asylsøkere, utnytte overskuddsfrukt og skape møteplasser og legge til rette for samarbeid mellom frivilligheten og bydelen. 

      2016

 • I 2016 ble Lif Laga (Dugg) startet opp av Stovner Ungdomsråd og Stovner Media med god hjelp fra Stig Gård og One People, til inntekt for Redd Barna. Prosjektet ble da styrt gjennom seksjon fritid i Bydel Stovner og konseptet Stovner Dreamworkers.

​​

      2017

 • I 2017 ble Høybråten og Stovner IL med i prosjektet og fikk en sentral rolle i drift og gjennomføring. Bydel Alna ble også forsiktig med i prosjektet gjennom FUBIAK (Furuset Bibliotek og aktivitetshus).

​​

 • I 2017 var omtrent 450 frivillige barn og ungdom med i prosjektet: Disse kom fra fra Høybråten og Stovner IL, Seksjon fritid i Bydel Stovner, fra FUBIAK i Bydel Alna, fra Oslo Press, Asker- og Bærum Press, Stovner vgs. og fra mottaket på Hvalstad. I tillegg var det en del representanter fra 60’pluss med på plukkingen. Andre frivillige deltakere var blant andre Jan Bøhler, Ordfører Marianne Borgen, Kari-Elisabeth Kaski og H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit.

 

      2018

 • I 2018 ble det plukket 10.000 kilo epler bare i Bydel Stovner.

 • Over 400 ungdom og voksne var med å plukket, blandt dem. Ordfører Marianne, Borgen, Stortingspolitiker for sv Kari-Elisabeth Kaski, Jan Bøhler, Biskop Kari Veitberg og mange skoleklasser fra Haugenstua, rommen og Stovner vgs.Prosjektet Epleheltene bele startet og kunstetikettprosjektet igangsatt.

​​

 • I 2018 overtok Foreningen One People drift og eierskap til Líf laga. 

 • Stovner senter bidrar med et eget lager og stovner vgs. med en produksjonshall der blant annet trekassene til Stovnerkassa UB utvikles. 

​​      2019

 • I 2019 vil Líf laga utvidet samarbeid med Stovner vgs., Rommen skole og alle de andre ungdomsskolene Stovner bydel. 

 • I 2019 er Líf laga  og One People offisiell samarbeidspartner til Oslo Miljøhovedstad 2019 og det skal arrangeres en eplefest, under navnet Midgardsfest tirsdag 24. september 2019 i bydel Stovner.

 • Mandag 7. januar 2019 ble etikettprosjektet TOLV lansert som konsept. Her bidrar norske kunstnere, fotografer og illustratører med etikettmotiver til flaskene.

 • 8 ungdom har jobb gjennom m Operasjon dagsverk i Líf laga.

 

 • Kunstkassa TOLV 2019 ble lansert mandag 2. desember 2019.

      2020

 • Lïf laga har 23 ungdom i sommerjobb fordelt over 6 uker.

 • September 2020 - Den mobile eplepressa "Yggdrasil" ble kjøpt inn med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB og Anthonstiftelsen. 

 • ca 370 ungdom og 70 voksne deltar på epleplukking.

 • September 2020 - oppstart av samarbeid med Hvalerfondet, Kjjelsås IL og Grefsenkollen restaurant gjennom eplepressing på "Yggdrasil".

 • Líf laga starter samarbeid med NAV og Kriminalomsorgen.

 • 3 ungdom har jobb gjennom m Operasjon dagsverk i Líf laga.

 • Utvidelse av Kunnskapshagen med 40 nye epletrær og 60 bærbusker.

 • Kunstkassa TOLV 2020 - ble lansert mandag 16. november 2020. Overskuddet gikk til Mental Helse Ungdom.

 • Desember 2020 - Líf laga mottar Citycons bærekraftpris 2020.

20180619_200938.jpg
Screenshot 2019-03-09 09.18.43.png
Video om hvordan det hele startet i 2016