top of page

Stovnerhagen på Stovner Senter

Med Stovnerhagen har Líf laga, i samarbeid med Stovner Senter/Citycon, Stovner Vidergående skole og ungdomshuset Blokk 58 skapt en ny sosial arena der ungdom får arbeidstrening og økt følelse av stedstilhørighet. I tillegg spiller Stovnerghagen en sentral rolle i videreutviklingen av en grønn og bærekraftig bydel Stovner.  

 

  • Tilbudet handler om samarbeid, jobbtrening og arbeidsplasser for ungdom. Sammen med ungdom fra hele bydelen har vi skapt en ny, unik og varig møteplass,.

 

  • Stovnerhagen skal være et utstillingsvindu og utslagssted for forskjellige prosjekter og tiltak av grønn karakter i bydel Stovner.

  • Tilbudet gir mellom 20 og 40 ungdom et tilbud ukentlig der        de lærer å samhandle med andre, om salg, regnskap og være med på å lage planer for hvordan Stovnerhagen skal driftes.

  • Noen av de mest sentrale ungdommene lønnes for å være arbeidsledere for andre ungdom som stiller opp frivillig, enten av egn personlig interesse, eller gjennom skole og lag, foreninger osv. I tillegg samarbeider vi med Nav og Kriminalomsorgen. 

  • Stovnerhagen er lokalisert rett ved inngangen/utgangen mot Stovner vgs og vi har åpent hver dag mandag til lørdag mellom 13:00 og 19:00.

  • Epleprosjektet Líf laga, Stovner vidergående skole og Grøntanlegget/nabolagshagen  til Tokerudberget Boligsameie skal bidra til aktiviteter ved møteplassen.

 

  • Reduksjon i synlig kriminalitet/rus/uønsket adferd i nærområdet er en av de ventede effekten ved prosjektet

Kontakt oss via: annekarima@liflaga.no

 

Screenshot 2022-01-27 at 08.29.31.png
Screenshot 2022-01-27 at 08.27.35.png
Akers Avis Groruddalen - 17.07.2019 - Pa
bottom of page