Stovnerhagen - ungdomshagen inne på Stovner Senter

Med Stovnerhagen skal Líf laga, i samarbeid med Stovner Senter/Citycon, Stovner Vidergående skole og ungdomshuset Blokk 58 skape en ny sosial arena der ungdom spiller en sentral rolle i videreutviklingen av en grønn og bærekraftig bydel Stovner.  

 

Tilbudet handler om samarbeid, jobbtrening for ungdom, ideutvikling 

og det å skape felles møteplasser.

 

Sammen med ungdom fra hele bydelen skal vi skape en ny, unik og varig møteplass som også skal være et utstillingsvindu og utslagssted for forskjellige ungdomsledede prosjekter og tiltak av grønn karakter i bydel Stovner. Tre eksempler på hva slags konsepter som skal ha en sentral plass i Stovnerhagen er Epleprosjektet Líf laga, ombruksverkstedet på Blokk 58 og Stovnerhonning UB (Ungdomsbedrift på Stovner vgs.)

 

 

  • Tilbudet vil gi mellom 10 og 20 ungdom et tilbud ukentlig der ungdommene lærer å samhandle med andre, lage planer for hvordan Stovnerhagen skal brukes og drifting av hagen.

  • Møteplassen/hagen skal være åpen 3 dager i uken, og minst 100 ungdom fra målgruppen skal kunne bruke møteplassen hver uke.

  • Totalt antall brukere av møteplassen vil være 40 til 50 hver dag det holdes åpent.

  • Epleprosjektet Líf laga, Stovner vidergående skole og Grøntanlegget/nabolagshagen  til Tokerudberget Boligsameie skal bidra til aktiviteter ved møteplassen.

 

  • Líf laga og Blokk 58 skal i samarbeid med ungdommen som deltar i prosjektet utarbeide samarbeidsrutiner mellom bykommunen og frivillig organisasjoner.

  • Reduksjon i synlig kriminalitet/rus/uønsket adferd i nærområdet er en av de ventede effekten ved prosjektet

 

Ungdom skal stå sentralt i utviklingen, driftingen og gjennomføringen av Stovnerhagen i samhandling med voksne fra både Blokk 58 og Stovner Vidergående skole.

 

Dyrking og salg av urter som dyrkes frem ved Blokk 58 er en del av konseptet og skal etter hvert som de dyrkes frem kunne selges av ungdom i Stovnerhagen. Tilbudet forankres gjennom Líf laga, og driftes av, Blokk 58 i samarbeid med frivillige krefter i bydelen.

 

Som en del av rekrutteringen til prosjektet skal det nystartede konseptet Stovnerakademiet brukes.

 

Les mer om Stovnerakademiet her

Screenshot 2019-09-06 08.37.39.png
Akers Avis Groruddalen - 17.07.2019 - Pa