Líf laga - kunstkassa “TOLV”

12 kunstnere - 12 etiketter - 12 måneder

Konseptet går ut på at 12 forskjellige norske kunstnere, fotografer og illustratører

bidrar med egne verk på etikettene til Líf laga eplemost hvert år. 

Trekassene til “TOLV” er laget av ungdom på Stovner videregående skole.

"TOLV" er en egen kunstsamling med et begrenset antall nummererte kasser

 "Ungdomskraft":
Ungdom er fremtidens problemløsere og drivkraften for bærekraftig utvikling.

Vi vil fokusere på hvordan man kan utløse ungdommelig kraft og styrke gjennom prosjekter som skaper

fremtidstro og økt selvfølelse hos ungdom.

Med kunstprosjektet "TOLV" ønsker Líf laga å vise kombinasjonen av kunst og samfunnsengasjement.

2020

Overskuddet av salget fra kunstkassa TOLV

går i 2020 til Mental Helse ungdom.

Prisen på årets kunstkasse blir 1800,- kroner

 Kunstkassa TOLV kan forhåndsbestilles på gylder@liflaga.no 

og den bør forhåndsbetales på vippsnummer: 548167 for å sikre at du/dere får en av kassene.

Vippskvitteringen må vedlegges i mailen.

2019

Se alle etikettene for 2019 her

I 2019 ble Kunstkassa TOLV lansert 2. desember på Deichman Stovner. 

Etikettene på 12 forskjellige 0,7 litersflasker med Líf laga eplemost ble lansert

i en trekasse (kun 100 stk ble laget). 

Alle overskudd fra salget av disse 100 kunstkassene gikk i 2019 direkte tilbake til prosjektet og til ungdom i Groruddalen.

Samlingen på tolv 0,7 flasker kostet i 2019 1200 kroner

Kassa for 2020 vil være komplett i desember 2020, men du/dere bør forhåndsbestille så raskt som mulig

da det viser seg at det er stor interesse for å skaffe seg disse.

 

I tillegg ble det laget et marmoreple og et jerneple som skal følge kunstprosjektet gjennom videre.

Marmoreplet er laget av Steinar Enerly og jerneplet er laget av Tobbe Malm!

Bidragsytere i 2019 var:

H.M. Dronning Sonja

Christian Tony

Josef Yohannes

Lisa Aisato

Jame One og Øystein Dolmen

Ingvil Vaale Arnesen og Helsesista

Nils Erichsen Martin

Tomas Drefvelin

Knut Bry 

Anne Kathrine Skaarud

Per Heimly 

Tobbe Malm

©2020 by One People