Líf laga handler om ungdom, epleplukking, møteplasser og det å skape verdier som kommer fellesskapet til gode. 

 Eplene i Líf laga er håndplukket av lokal ungdom i samarbeid med asylmottak, skoler, idrettslag og andre lokale ildsjeler.

 

Overskuddet fra salget av eplemosten Líf laga går tilbake til lokal ungdom. 

 

Målgruppen er ungdom, men vi når ut til alle som bor og lever i nærområdene i Groruddalen og liker å se på prosjektet som et folkehelseprosjekt med

hovedfokus på ungdom og ungdomskraft.

I 2020 skal vi ha et spesielt fokus på psykisk helse og ungdom. 

Overskuddet av salget fra kunstkassa TOLV går til et initiativ i regi

av Mental Helse Ungdom.

Líf laga handler også om samspillet mellom mennesker og natur i byen. 

Les mer om Líf laga her...

 

 

 

Screenshot 2019-02-26 07.31.12.png
IMG_9667.jpg
Screenshot 2018-12-15 17.30.27.png
Screenshot 2019-12-17 16.00.48.png
Screenshot 2018-12-15 17.30.01.png
Våre flotte og viktige

"Man gir bort epler og pærer,

men ikke gull og grønne skoger".

©2020 by One People