Líflaga-rådet.png

OM STIFTELSEN LÍF LAGA

Líf Laga er en stiftelse der hovedmålet er å forebygge utenforskap. 

Stiftelsen skal forvalte overskuddet fra epleprosjektet Líf laga og deler av overskudd fra andre kulturprosjekter og bedrifter som knytter seg til stiftelsen. Stiftelsen skal også kunne motta gaver og støtte som forvaltes inn under stiftelsens formål og hensikt. Stiftelsen skal i tillegg til tildelinger av midler jobbe med å skape arbeidsplasser, praksisplasser og bidra til å sysselsette ungdom.

I tillegg skal stiftelsen ha et bredt fokus på forvaltning av naturressurser og gjenbruk. 

Fondet ble stiftet torsdag 13. juni 2019 men vil ikke bli operativt før januar/februar 2020!